35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 1
Kontakt: 17 770 71 00
Obszar działalności

Obszar działalności

Obszar działalności Komornika Sądowego Marka Magiełdy obejmuje powiat rzeszowski:
Miasto: Rzeszów oraz gminy:

 • Błażowa 36-030
 • Boguchwała 36-040
 • Chmielnik 36-016
 • Dynów 36-065
 • Głogów Małopolski 36-060
 • Hyżne 36-024
 • Kamień 36-053
 • Krasne 36-007
 • Lubenia 36-042
 • Sokołów Małopolski 39-120
 • Świlcza 36-072
 • Tyczyn 36-020

Stosownie do treści Art. 10. 1. w sprawach, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 1. o egzekucję z nieruchomości;
 2. o wydanie nieruchomości;
 3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art 10 ust 3 Ustawy o Komornikach Sądowych).