35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 1
Kontakt: 17 770 71 00
Komornik Sądowy Przy Sądzie
Rejonowym w Rzeszowie

O kancelarii

W kancelarii jest zatrudnione trzy osoby w tym jedna na stanowisku Asesora Komorniczego. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu egzekucji wierzytelności masowych jak i indywidualnych.


Dysponujemy dostępem do takich systemów jak:

  • OGNIVO (wysyłanie zapytań w ramach abonamentu, obsługa e-zajęć)
  • komornik online
  • elektroniczny dostęp do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK,
  • portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU
  • elektorniczny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • Źródła (PESELNET/pl.ID)
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE-ZUS,
  • elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2,
  • pełny dostęp do CEiDG


Dodatkowo posiadamy inne systemy informatyczne, ułatwiające wierzycielom komunikację z Komornikiem.